Studia: Administracja musimy już od

www.pwsip.edu.pl – dziękujemy za zdjęcie

Jednym z najbardziej popularnych dziś kierunków studiów okazuje się administracja. Administracja stanowi jedną z dziedzin nauk humanistycznych, jaka jest fakultetem bardzo lubianym przez młodzież w Polsce. Dlaczego? Wpływ na to ma przede wszystkim fakt, iż jest to kierunek pozwalający na zapewnienie przepustki do zaistnienia na rynku pracy. Tym samym, warto więc stwierdzić, iż administracja pozwala na szerokie pole manewru. Po ukończeniu administracji realne jest zatrudnienie zarówno w prywatnych podmiotach przedsiębiorczych i organizmach firmowych typu wielkie korporacje, jakie stawiają przede wszystkim na pracę biurową czyli własną administrację, jak także w podmiotach państwowych typu rozmaite urzędy.

Studia: Administracja sumienność oraz rzetelność
prawo.amu.edu.pl – dziękujemy za zdjęcie

Rządy na przestrzeni ostatnich kilku kadencji non stop deklarowały, że będą dokładać starać co do tego, aby sukcesywnie ograniczać liczbę już za dużą stanowisk urzędniczych. Niemniej jednak, jak wskazują na to bieżącego statystyki, zatrudnienie w sektorze administracji systematycznie, wraz z biegiem czasu rośnie. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania, coraz większej ilości nowych stanowisk i funkcji, a także z faktu, iż mimo Polska weszła do Unii Europejskiej, w naszym kraju nadal nie dostrzega się jakichś większych postępów w dziedzinie informatyzacji w miejscu pracy.

Owszem, tworzone są nowe platformy do obsługi, kolejne programy itd. ale wszystkie one wymagają pracy wykwalifikowanego pracownika administracyjnego czyli właśnie solidnie wykształconego absolwenta administracji. By być dobrym urzędnikiem, trzeba jednakże odznaczać się pewnymi cechami charakteru. Mówi się, że to kierunek, na jaki może dostać się łatwo każdy i który może skończyć każdy. Niby tak jest, ale nie oznacza to, że każdy kto uzyska dyplom wybranej uczelni wyższej od razu będzie wziętym pracownikiem. Do cech osobowościowych, jakie warte są w przypadku tego fakultetu do wyszczególnienia zalicza się między innymi pracowitość i sumienność oraz rzetelność, precyzję i skrupulatność.

Studia: Administracja już za dużą stanowisk urzędniczych

kandydaci.wsiz.rzeszow.pl – dziękujemy za zdjęcie

Ukierunkowywać się musimy już od etapu liceum, kiedy to warto wybrać sobie profil typowo humanistyczny a na maturze zdawać przedmioty takie jak historia oraz wiedza o społeczeństwie. W trakcie studiów administracyjnych studenci przyswajają wiedzę z zakresu etyki, prawa pracy, statystyki, demografii, doktryny polityczno-prawnej, logiki praktycznej, organizacji i kierownictwa, zamówień publicznych, podatków i prawa podatkowego.

Autor: