Studia: Prawo zamian można mówić
www.kozminski.edu.pl – dziękujemy za zdjęcie

Uprawianie zawodu prawnika nie jest możliwe w żadnym wypadku bez ukończenia studiów kierunkowych. Jest to przepustka do tego, aby wstąpić na ten tor rynku pracy i rozwijać swą karierę. Zawód prawnika wymaga wielu lat intensywnej pracy, ale w zamian można mówić o renomie, prestiżu pracy oraz świetnych zarobkach. Generalnie prawo studiowane jest w standardowym systemie jednolitych studiów magisterskich a więc jest to system opierający się na pięciu latach ciągłego kształcenia się. Nie ma przypadków, żeby pojawiały się studia prawnicze niejednolite, czyli według systemu – licencjat, magisterium, doktorat. Jeżeli już to magisterium i doktorat.

Studia: Prawo Bez doświadczenia nie ma
www.ewspa.edu.pl – dziękujemy za zdjęcie

Innej opcji nie ma. Wiedza przekazywana podczas studiów prawniczy jest niesamowicie skomplikowana. To rozmaite zagadnienia kodeksowe, które dla przeciętnego człowieka nie są zrozumiałe, stąd student jeszcze niewprawiony w tej materii musi naprawdę intensywnie pracować, aby pojąć z czym się to je i jak się ten zawód na dobrą sprawę wykonuje. Bez doświadczenia nie ma mowy jednakże o pozycji i w ogóle możliwości działania w wyuczonej profesji. Takim doświadczeniem jest natomiast aplikacja, która pozwala na samodzielne realizowanie obowiązków wynikających z charakteru tego zawodu. Co do studiów prawniczych natomiast, to myśleć o nich musimy już na etapie szkoły średniej. Wtedy wybieramy kierunki humanistyczne jako rozszerzone oraz wiodące a co za tym idzie zdajemy je na egzaminie maturalnym.

Po obronie pracy dyplomowej, absolwent prawa może być adwokatem, radcą prawnym, prokuratorem czy sędzią.

Autor: